Skip to content

בדיקת קרינה אלקטרומגנטית ומפגעי איכות סביבה

בידי admin ב- August 16th, 2015

בדק בית סביבתי הכולל  בדיקה ואיתור של מפגעים סביבתיים, בדגש על קרינה .

נושא איכות הסביבה עולה למודעות הציבורית בשנים האחרונות, וניתן להניח כי חשיבותו של הנושא עוד תלך ותגבר עם השנים. לפרמטרים שונים מתחום איכות הסביבה ובעיקר מפגעי איכות סביבה,  השפעה גורלית על מחיר הנכס, ועל כן, חלק זה הינו מהחשובים בתהליך של ביקרות מבנה ובדק בית לאיתור הליקויים.

לאתר המציע בדיקת קרינה אלקטרומגנטית 

קרינה אלקטרומגנטית נמצאת בכל מקום. מקורה בטבע, במתקני שידור שונים,   וכן במתקנים להובלה, במתקני שימוש בחשמל ועוד. כול האוכלוסייה  רוצים לעשות שימוש במקורות הקרינה אך איננו רוצים להיות חשופים לרמת קרינה אשר תהווה סכנה בריאותית. על כן, יש לדאוג ולפקח על רמת הקרינה אותה גופנו סופג בשעות היממה.מחקרים מראים בוודאות  כי קרינה בעוצמה הגבוהה מהמותר היא גורם ממשי לסרטן.

חברות בדק בית מספקות שירותי ייעוץ ושירותי מדידת קרינה בסביבת הנכס, כך שהחלטת הרכישה תתבצע בידיעת כל הנתונים.

מידע נוסף על איתור ליקויי בנייה – באתר הומלי בדק בית

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.