Skip to content

ביצוע ביקורת מבנים – בדק בית

בידי admin ב- July 24th, 2012

מתי כדאי לעשות בדק בית
בדק בית ניתן לעשות לא רק לפני רכישת דירה. שירותי בדק בית רלוונטיים גם לאחר קניה, מכוון שמיד אחרי רכישת הדירה כדאי לדעת מה מצב הדירה על מנת לראות את התמונה בשלמותה ולקבל החלטות בהתאם. יש לזכור שבדק בית זה שירות שיכול למשמש לאו דווקא רוכשי דירות חדשות, אלא גם למעוניינים לרכוש דירה משומשת. כמו כן, למי שרוצה לנהוג בהגינות ולפני מכירת דירה משומשת לבחון האם יש בדירה ליקויים, על מנת להודיע לקונים על ליקויים במבנה (במידה וקיימים), יכול גם הוא לשכור שירותי בדק בית על מנת שיהיה באפשרותו להציג בפני הקונים דוח של נתוני הדירה. מעבר להיות שירותי בדק הבית כלי לאבחון המצב האמתי של המבנה, הרי שיש למסמך של חברת בדק בית תוקף משפטי וקלף מיקוח מול הגורם שמוכר את הדירה.

לאתר שלנו: אלגן בדק בית

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.