Skip to content

ביקורת מבנים

עם הכניסה לדירה חדשה או לדירת יד שנייה מומלץ לערוך ביקורת מקיפה לדירה או לבניין המגורים המשותף עוד לפני רכישת או השכרת הנכס. חברות ביקורת מבנים מספקות שירותים של בדיקת דירות ובתי מגורים, בדיקת שטחים משותפים, בדיקת דירה ובית יד שנייה טרם הרכישה, מתן חוות דעת של שמאי מקרקעין, חוות דעת הנדסיות, ליווי משפטי מול קבלנים או בעלי דירות, בדיקות רעש ואקוסטיקה, בדיקות של תוכניות בנייה, פיקוח הנדסי על ידי מהנדסי בניין ושירותים נוספים הנלווים לתחום ביקורות המבנים וליקויי הבנייה.

לאחרונה פוקדות את העולם מספר רעידות אדמה קטלניות הגורמות לנזקים רבים המוערכים במיליוני דולרים ואף מיליארדים של דולרים. מומלץ לבדוק האם הבניין המשותף עומד בתקן הישראלי עבור רעידות אדמה, ועד כמה הבניין יהיה יציב בשעת אסון טבע של רעידת אדמה. מהנדסים מומחים מטעם חברות ביקורת מבנים עורכים בדיקה מקיפה ליסודות הבניין ומציינים בדו”ח מקיף כמה הבניין עמיד בפני רעידות אדמה ומה העלות הכרוכה בשיפוץ יסודות הבניין על מנת שיעמוד בתקנים הישראלים והבינלאומיים.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.