Skip to content

החשיבות הכלכלית של בדק בית

בידי admin ב- July 11th, 2017

לביצוע של בדק בית לפני רכישת נכס או לפני קבלה של דירה חדשה מהקבל יש  היבט כלכלי ברור: ליקויים שלא יתוקנו בזמן יביאו לבעיות ולקלקולים חמורים יותר בחלוף חודשים ושנים. חסכתם כעת מעט כסף על שכירת איש מקצוע שיבדוק את מצב הדירה? בסופו של דבר תשלמו על כך ביוקר.

מי יתקן? הקבלן!

מדוע עוד חשוב להיעזר בבדיקה מקצועית לאיתור ליקויים ובעיות מבניות? חשוב לדעת כי כל קבלן שמוסר דירה חדשה אחראי לספק מוצר ראוי ותקין. אמנם דירה אינה ניתנת להחלפה כמו שמחליפים חולצה או מכשיר חשמלי שהתגלו כפגומים, אבל דירה בהחלט ניתן לשפץ ולתקן. ישנה תקופה של אחריות, שאם נתגלו ליקויים במהלכה, הקבלן צריך לבצע תיקון על חשבונו. על כן, חיוני שהבדיקה תתבצע כמה שיותר מוקדם – רצוי לעשות כן עוד לפני האכלוס, או לכל הפחות סמוך ככל האפשר למועד קבלת המפתח. נציין כי בודקים מקצועיים מספקים דו”ח מפורט שמצביע על כל הדברים שאינם תקינים, ואת הדוח הזה ניתן להראות לקבלן לצורך ביצוע שיפורים כנדרש. בזכות בדיקה מוקדמת, אם כן, ניתן להבטיח שתיכנסו לבית מושלם לפי כל אמת מידה.

 

להזמנת בדק בית התקשרו עכשיו

1-800-33-55-35

 

להזמנת גלגלוני כיבוי אש לבית שלכם

הזמינו אונליין באתר שלנו

 

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.