בדיקת דירה ובדק בית לפני קניה על ידי מהנדס

החשיבות של ביצוע בדק בית על ידי מהנדס מקצועי

גם אם הדיירים עשו בדיקת דירה לפני קניה על ידי מומחה בעצמם הרי שיופתעו כמה ליקויים לא גילו לעומת בדיקתו המקצועית של המהנדס הבודק, לו ישנם כלי בדיקה ומדידה מקצועיים לביצוע בדיקות של מכלולי הבית שאינם נראים לעין. הבודק יעשה בדיקה חזותית מבחוץ ומבפנים לדירה, הוא יבדוק את מצב הטיח, המרצפות, הצבע והגג יכול לרמז על איכות החומר שממנו עשוי הבניין, הוא יבדוק את הצנרת, מצבה, לחץ יציאת המים מהברזים, וטעימת המים.

למהנדס העורך בדק בית, חשוב שיהיה ידע וניסיון, שמתמודד מקצועית לאורך שנים עם פתרון בעיות הנדסיות. על פי החוק, בעת אישור הבית למגורים ישנה חשיבות מכרעת לביצוע בדק בית באופן דקדקני ולא מתפשר. הקבלן או משהו מטעמו מגיעים באופן יזום לדייר כדי לעבור על תקינות הדירה, להכין רשימה של ליקויים, אם יש, ולקבוע תיקונים לכל הליקויים שהדייר העלה.

כאשר לא מבצעים  בדיקת דירה לפני קניה משול הדבר לקנייה של חתול בשק  וזה גורר אחריו אכזבות ועוגמות נפש ובהכרח הוצאות גדולות ומיותרות לתיקונים אותם יצטרך הדייר לבצע. התקן הישראלי אינו מסוגל להקיף את מכלול ליקויי הבניה תשובה למגוון האינסופי של פגמים בדירה, אך מצד שני, לא כל ליקוי המהווה אי התאמה לדרישות התקן הישראלי הוא בעל משמעות לגבי תפקוד הדירה.

איתור הליקויים במסגרת בדק בית

תהליך זה של בדק בית, לא תמיד מבוצע כראוי וישנם קבלנים שמסירים אחריות מליקויים מסוימים או לא מבצעים כלל את בדק הבית. הכנה מוקדמת לבדק בית תמנע את מלחמת ההתשה העתידית לבוא מול הקבלן. ההכנה צריכה לכלול בדיקה יסודית של מהנדס המעודכן עדכון מלא של תקני הבניה והפסיקה בישראל. המהנדס מעלה בכתב ובצורה רשמית וקבילה את כל הליקויים בדירה, אסמכתא חוקית, תאור העבודה הנדרשת לתיקונם, אומדנם הכספי, וירידת ערך.

במהלך בדיקת דירה לפני קניה , המהנדס יבדוק את מצב הקירות, סדקים, רטיבויות, עובש, ירוקת או התנפחויות הטיח, יבדוק דלתות, חלונות ותריסים, ריצוף קיר ורצפה, ישנה סכנה שאחיזת אריחי הקרמיקה לא טובה, או שהריצוף ששקע, יבדוק אם מתגי החשמל עובדים, אם יש חשמל בשקעים. ולבסוף בדיקת השטח הרשום של הדירה בלשכת רישום המקרקעין, רישיון בניה,בדיקת עיקולים ובעלות בטאבו – כל אלו יבדקו במסגרת בדיקת דירה לפני קניה.

חשוב להציג בפני קונה הדירה את הפגמים והליקויים שהם בעלי משמעות לתפקודה העתידי של הדירה גם אם אין להם סימוכין בתקן הישראלי.

About the Author

כתיבת תגובה