בדיקת דירה

בדיקה מקצועית של ליקויים וביקורת דירה לפני קנייה

רבים מרוכשי הדירות בישראל סבורים כי כניסה למגורים בתוך דירה חדשה מהקבלן או דירה מיד שנייה, מחייבת לערוך בדיקה מקיפה לנכס. תפקידם של חברות שונות המתעסקות בתחום בדק הבית מאתרות ליקויי בניה ומדווחות עליהם לפני רכישת הנכס על ידי הלקוח. עריכת בדק בית מקיף לדירה או לנכס כוללת בין השאר: בדיקת התאמה לתקנים, בדיקת התאמה לתקנות התכנון והבנייה, תקנות הג"א, הנחיות משרד הבינוי והשיכון, הוראות למתקני תברואה, הנחיות לתכנון חניונים, תקנות כיבוי אש ותקנות חשמל. כמו כן, נבדקים מספר תקנות ונורמות מקצועיות מקובלות בתחום בדק הבית.

בסיום עריכת בדיקת דירה, חברת בדק הבית ובראשותה המהנדס שמונה לבדוק את הנכס שלכם מפיקה דו"ח אודות הליקויים שנמצאו בבדיקה: בדו"ח הממצא הניתן בסיום עריכת בדק הבית לנכס כולל בין השאר: פרטיו של המומחה הכוללים ניסיון והשכלה לשם תקינות בבית משפט, פירוט כל ליקויי הבנייה אשר נמצאו בנכס בשעת בדיקתו, השוואה לתקנים וחוקי בנייה הרלוונטיים לליקויים שנמצאו, פירוט התיקונים שניתן לבצע בנכס במידה ואפשר, אומדן של עלויות התיקונים ותמונות המתעדות את ליקויי הבנייה. חוות הדעת קבילה בתור "חוות דעת מומחה" בבתי המשפט במידה וישנה אי הסכמה בין הקבלן מוכר הדירה לבין הקונה יכול הלה להזמין בדיקת דירה ולהכריח את הקבלן לשם על הליקויים המתגלים.

להזמנת בדיקת דירה היכנסו לאתר בדק בית החדש  www.bedekb.co.il והזמינו ביקורת מבנים במחיר זול ומשתלם.