השפעת תוכניות מתאר ארציות על דירות ובתים

מאמר על השפעתן האפשרית של תוכניות מתאר ארציות על דיור למגורים

מערכת התכנון מטרתה לייצר עבור כל אדם סביבה אשר מאפשרת לו להשיג את רמת איכות החיים הגבוהה ביותר האפשרית.
על כן, לתוכניות פיתוח האזור שבו מצוי הנכס השפעה מכרעת על ערכם הכספי של הנכסים.
סוגי תוכניות מתאר
תוכנית מתאר ארצית (כולל תוכנית לתשתיות לאומיות).
תוכנית מתאר מחוזית.
תוכנית מתאר מקומית.
תוכנית מפורטת.
כל תוכנית מתאר כפופה לתוכנית המתאר שמעליה, כלומר שינויים בתוכנית מתאר מקומית דורשים אישור ושינוי של תוכנית המתאר המחוזית (למעט מספר חריגים- תוכניות בסמכות וועדה מקומית).
בדרך כלל, התוכניות הרלוונטיות לצרכי מידע אודות דירה או בית למגורים הם התוכנית המחוזית והתוכנית המקומית:
תוכנית מחוזית – נועדה לקבוע את עקרוונות התכנון של המחוז, כלומר: הקצאת שטחים ליעודי קרקע שונים, קביעת שטחים פתוחים, שרותים לציבור (כמו בית קברות או אוניברסיטה המשמשים יותר מישוב אחד). כל התכנון של הוועדה המחוזית כפוף לתוכנית המתאר הארצית.
תוכנית מתאר מקומית ומפורטת – נועדה להתוות את מדיניות התכנון העירונית, לקבוע את ייעודי הקרקע על פי מדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים מוסכמים, להתוות את מערכת הכבישים המקומית, להקצות שטחים לצרכי ציבור ולמבני ציבור. כל הוראות התוכנית המקומית כפופים להוראות התוכנית המחוזית.

דוגמאות להשפעה אפשרית של תוכנית המתאר על דירה/בית מגורים:

  1. הריסת בית פרטי קטן ובניה של בניין בן 5 קומות אשר מסתיר את הנוף ואת השמש עלולה לגרום לירידת מחירים.
  2. סלילת כביש חדש אשר צפויה לעבור בו תחבורה ציבורית.
  3. הקמת בית כנסת חדש מול הבית.
    בדק בית תכנוני הינה בדיקה בחשיבות עליונה בגלל המשמעות הכספית הכבדה של רכישת נכס אשר יתכן כי בעתיד ישנה את פניו.
    בדיקה זו תציג את המידע התכנוני הקיים לגבי הבניין עצמו ולגבי השטחים הגובלים בבניין תוך ניתוח השפעת המידע על הנכס. מידע תכנוני כולל את תוכנית המתאר המקומית וכל השינויים אשר חלו בה מיום אישורה, תוכנית המתאר המחוזית ובדיקת תוכניות מתאר ארציות במידה והן רלונטיות לאזור.

כפי שכבר נכתב קיימות מספר רמות של תוכניות אשר כולן מתיחסות לאותו שטח.

About the Author

כתיבת תגובה