חוק מכר הדירות

באמצעות חוק מכר הנכסים הטילו על הקבלנים מספר חובות שבין היתר נועדו להגן עלינו, הצרכנים, רוכשי הדירות. אך בנוסף, על כך – בכדי מנת לנצל את מירב הזכויות המגיעות לרוכשי הנכסים על פי חוק, חייבים רוכשי הנכסים לפעול בהתאם לכתוב בחוק ועל פי פסיקות בית המשפט בישראל.
דוגמא לאחד מהכללים אשר עוגן בחוק היא כל נושא הבטוחות הכספיות. החוק קובע כי מוכרי נכסים חיבים לספק לרוכשי הדירות  בטוחות כספיות.
להלן מספר דוגמאות לחוקים שהתפתחו תוך כדי מספר הליכים משפטיים שנערכו עקב פרסום החוק:

1. הסיבות לקבלת פיצוי עקב איחור במסירת הדירה. סעיף זה מגדיר גם פחות או יותר עד לאן יכול להגיע הגבול הדק שבין התכנונים שהוצגו ללקוח בפרוספקטים ובמצגות ובין הדירות עצמן שמסופקת לרוכש בפועל.

2. חוק מכר הנכסים אינו מאפשר לעגן בחוזי המכר תנאים והוראות שיפגעו ברוכשי הנכסים– החוק נוצר להגנת הצרכן – לטובת הקונים בלבד.

כתבה מרתקת על חוק מכר הדירות -באתר בדק בית המקורי.