סוגי ליקויי בנייה

ניתן לסווג את ליקויי הבנייה למספר קטגוריות שונות, למשל: דוגמא לליקויים אסתטיים הם סדקים נימיים בקירות הדירה או בתקרות הדירה שאין להם השפעה על תפקוד המבנה. מצאנו גם דירות בהם נמצאו ליקויים בטיחותיים: התקנה של מעקה מדרגות בצורה לקויה, מה שיכול לפגוע בבטיחותם של המתגוררים בדירה. בכללי, קיימים ליקויים גלויים וליקויים סמויים. בליקויים הגלויים ניתן להבחין תוך זמן קצר ממועד מסירת הדירה והם נראים בדרך כלל גם על ידי עין לא מקצועית.
כאשר מדובר בליקויים סמויים לרוב לא ניתן לאבחן אותם במיידית – דוגמא טובה לכך היא חדירת רטיבות לאחר הגשמים הראשונים בחורף.

ישנם מקרים בהם ההבחנה בין סוגי הליקויים (ליקויים גלויים או ליקויים נסתרים) לא ברורה ומדויקת. על בתי המבחן לבחון בהתאם לנסיבות האם הרוכשים יכלו להניח מראש שמדובר באי התאמה או אי עמידה כלשהי בתקנים. שימו לב כי קיימים ליקויים אשר לא ניתן לתקנם. ליקויים אלה הם הליקויים החמורים ביותר שכן הם גורמים לירידת ערך במחיר הנכס, לדוגמא: קירות עקומים בדירה.

חוק מכר הדירות מגן על צרכנים המגלים ליקויי בניה בבתיהם לאחר רכישת הדירה מהקבלן.