סיבסוד משכנתאות

שוק הדיור בישראל נמצא במצב בעייתי של עליות מחירים קבועות ומשמעותיות ברוב אזורי הארץ, עליה בביקוש למשכנתאות ובסכומים הממוצעים למשכנתאות והעלאות ריבית של בנק ישראל שמייקרות בסופו של דבר את החזרי המשכנתא החודשיים עבור לווים רבים – שילוב שעשוי להביא למשבר נדל"ן חמור ולפגיעה אמיתית ביציבות המשק. מעבר לנסיבות הבעייתיות מבחינה מאקרו-כלכלית, המציאות בשטח היא שמשפחות, ובעיקר זוגות צעירים, מתקשים לרכוש דירות בכל רחבי הארץ ונאלצות לקחת משכנתאות גבוהות בהרבה מהיכולות והצרכים בפועל. בין יתר האפשרויות לקבל משכנתא זולה – ניתן לפנות למומחה – יועץ משכנתא וכן לערוך מעין מכרז בין הבנקים השונים.

הפיתרון של משרד השיכון – סבסוד משכנתאות
בין שלל המהלכים שמנסה מדינה ישראל לעשות שר השיכון, אריאל אטיאס מש"ס, מנסה במרץ רב לקדם חוק חדש שיעניק סיבסוד משכנתאות לזוגות צעירים ולזכאים, על ידי סיבסוד משכנתאות מקוים במשרד השיכון להקל את ההחזרים החודשיים ואת רכישת הדירות לאותם זכאים ובנוסף באמצעות מתן הקלות מס למוכרי דירות לגרום להגדלת היצע הדירות בשוק ולירידת מחירים כוללת.

בראשית 2011 אישרה וועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק להענקת סיבסוד משכנתאות, משרד האוצר הגיש מיד ערעור על ההחלטה אך לאחר כמה ימים הסיר אותו וניאות להיכנס למשא ומתן על החוק החדש ואופן השפעתו על תקציב המדינה.

המאפיינים המרכזיים של חוק סבסוד משכנתאות
החלק העיקרי בהצעת החוק להענקת סיבסוד משכנתאות מהמדינה נוגעת למתן החזר של 475-800 ש"ח לזכאים לכך, בעיקר באזורי עדיפות לאומית. החוק החדש, אם יתקבל ויאושר סופית, יקנה לרוכשי דירות אשר יחזיקו באותה דירה במשך לפחות 5 שנים החזרים חודשיים של 475 ש"ח לתושבי אזורי עדיפות לאומית ב' ו-800 ש"ח בחודש לתושבי אזור עדיפות לאומית א'. ההחזרים יוענקו ללווים לאחר שאלו יחזירו לבנק את הסכום הרגיל על המשכנתא כך שבכל חודש ישלמו את החזר המשכנתא לבנק וגם יקבלו מהמדינה את ההחזר הכספי. ההחזרים מהמדינה יהיו לכל תקופת החזר המשכנתא והסכומים יוצמדו למדד בכל שנה.

מעבר להענקת סיבסוד משכנתאות בצורה של החזרים כספיים מהמדינה על חלק מההחזר החודשי, הצעת החוק שאושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה בראשית 2011 קובעת כי הזכאים יוכלו לקבל גם הלוואה נוספת על פי מפתח של אזורי העדיפות בריבית מיוחדת שתעמוד על ריבית המשכנתאות הממוצעת של הבנקים ולא יותר מ-4% כפי שקיים כיום לגבי זכאות למשכנתא מטעם משרד השיכון. רוכשי דירות באזור עדיפות לאומית ב' יהיו זכאים על פי ההצעה להלוואה נוספת של עד 90,000 ש"ח ובאזור עדיפות לאומית א' להלוואה נוספת של 140,000 ש"ח.

רוכש דירה יחיד שזכאי להטבות יקבל 50% הפחתה בתשלומים החודשיים לבנק המלווה בנוסף לאפשרות לקבל הלוואה נוספת בתנאים מיוחדים.

מחלוקות בין משרדי השיכון והאוצר
למרות שמשרד האוצר הסיר את הערעור שהגיש על אישור הצעת חוק סיבסוד משכנתאות בידי ועדת השרים לענייני חקיקה והסכמה להיכנס למשא ומתן עם שר השיכון על מתווה יישום הסבסוד, יש מחלוקות בין הצדדים. נכון לסוף מרץ 2011 הצדדים לא הגיעו להסכמות והכנסת יוצאת לפגרת האביב שלה. שר השיכון אריאל אטיאס טוען כי אם לו יושגו הסכמות והנושא יאושר בממשלה הוא יביא את החוק לכנסת בכל מקרה ויאשר אותו ללא סיכומים מלאים עם האוצר.

משרד השיכון טוען שהענקת סבסוד משכנתאות תקל על זוגות צעירים בפריפריה לרכוש דירות ושלצד הפחתת מס השבח על מכירת דירות להשקעה והעלאת מס הרכישה לרוכשי דירות שאינן ראשונות, החוק יביא להגדלת ההיצע והורדת המחירים. מנגד טוענים גורמים באוצר כי חוק סיבסוד משכנתאות יעלה לקופת המדינה מיליארדים בשנה ושהוא לא יביא לתוצאות מבחינת ירידת מחירי הנדל"ן.

כתיבת תגובה